siennaminivan1a-633533-1368829881_500x0.
Chiếc minivan Sienna của Toyota.

Ngoài ra, hình ảnh xe Sienna cũng sẽ xuất hiện trên các tạp chí và trong các hoạt động mà Toyota là nhà tài trợ. Theo Deborah Meyer, người điều hành công tác truyền thông tiếp thị cho Toyota, việc quảng cáo mẫu xe này nhận được sự đầu tư mạnh tay nhất của hãng trong năm nay. Các chuyên gia ước tính chi phí có thể đạt tới 100 triệu USD. 
Lê Trần (theo Autonews)

1gom