From: Lam Nhat Thanh To: [email protected] Sent: Saturday, June 28, 2003 10:49 PM Subject: Vai suy nghi ve canh sat giao thong
Tôi đồng ý với bạn Thinh Duong về lương CSGT còn thấp nên dẫn đến nhiều tiêu cực. Nhưng chỉ tăng lương không thì cũng chẳng giúp được gì. Đối với lực lượng CSGT nói riêng và đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà nước nói chung, họ chấp nhận đồng lương thấp để tìm cách moi móc những khoảng khác của nhà nước mà nói tóm lại là khoản thuế của nhân dân đóng góp.
Vậy thì phải làm sao để giảm tiêu cực? Theo ý kiến của cá nhân tôi thì báo chí phải đóng vai trò chủ đạo trong việc này. Nếu báo chí không đăng những tin tức vừa qua thì chúng ta làm sao có cơ hội để biết được cụ thể những chiêu làm ăn của CSGT trạm Dầu Giây nói chung và hàng đống những tiêu cực trong đội ngũ cán bộ nhà nước.

1gom