Cũng theo số liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Tư liệu Dân số thuộc Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em, trong vòng 1 năm (từ 1/7/2001 đến 1/7/2002), dân số Việt Nam tăng 1.029.600 người, nghĩa là 65.800 người/tháng, 2.821 người/ngày và 117 người/giờ.
Sài Gòn Giải Phóng

1gom