Doanh thu 6 tháng của Tribeco đạt 107,4 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước và vượt 5% so với kế hoạch.
Trong khi đó, với doanh thu đạt 221,4 tỷ đồng, Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish) cũng gần đạt 50% kế hoạch năm nay (450 tỷ) cho dù tình hình xuất khẩu trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Tổng lợi nhuận trước thuế của Agifish đạt 10,5 tỷ đồng (kế hoạch năm là 22 tỷ đồng).
N. Phương

1gom