Các quan chức của Liên đoàn quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của ông Mui (giữa).

Ông nói: “Tôi bất ngờ vì trong lần gặp vào tuần trước, cuộc đàm phán giữa chúng tôi với ông Calisto rất tốt đẹp. Tôi cho rằng đằng sau việc vội vã rút lời mời có điều gì đó không rõ ràng. Tại sao lại phải làm như vậy trong khi chúng tôi thay mặt Liên đoàn đã hẹn ông Calisto một cuộc gặp gỡ thứ ba tại Hà Nội vào ngày 6/4. Tôi sẽ đề nghị thường vụ Liên đoàn trả lời và làm rõ việc này trong phiên họp tới”.
Ông Mui cũng đồng ý với quan điểm của ông Calisto rằng việc rút lại lời mời bằng fax là quá bất lịch sự, đồng thời khẳng định không hề có việc ông Calisto đòi giải tán ban huấn luyện và đội tuyển U23 hiện tại để triệu tập các cầu thủ mới, như đại diện Liên đoàn đã giải thích.
(Theo Tuổi Trẻ)

1gom