Click vào ảnhClick vào ảnhClick vào ảnh
Mặt ngoài sân vận động.Ngọn đuốc.Hệ thống chiếu sáng hoạt động tốt.
Click vào ảnhClick vào ảnhClick vào ảnh
Khán đài A. Khán đài B.Mặt sân cỏ được trồng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Click vào ảnhClick vào ảnhClick vào ảnh
Đệm nhảy cao.Đường chạy. Khu ném tạ
Click vào ảnhClick vào ảnhClick vào ảnh
Khu thi nhảy xa.Ghế ngồi đã được đánh số.
Click vào ảnhClick vào ảnhClick vào ảnh
Bảng điện tử.Phòng họp.Sân về đêm.

Anh Tuấn – X.Toản

1gom