From: Nguyen Tien ThanhTo: [email protected] Sent: Sunday, June 06, 2004 1:42 PM Subject: Nen tang hoc phi
Trong điều kiện nhu cầu học tập đang lớn hơn nhiều so với khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo, nếu không quản lý tốt được nguồn thu này thì tăng học phí chỉ là để tăng thêm tham nhũng. Còn người học lại không được hưởng một dịch vụ đào tạo chất lượng cao hơn.
Tất nhiên để đảm bảo công bằng xã hội thì cần có chính sách hỗ trợ nhiều hơn cho sinh viên nghèo vay vốn học tập và hỗ trợ nhiều hơn cho sinh viên tài năng học tập.

1gom