Kết quả là 9 quan chức Siyang, thành phố nông nghiệp nghèo khó cách Nam Kinh 170 km, đã bị “treo ghế” trong 6 tháng, cắt nửa lương và phải ngồi nhà tự kiểm điểm. Một đảng viên thị ủy cho biết người dân nơi đây muốn giới chức hoạt động hiệu quả để thu hút đầu tư. “Nhiều doanh nhân than phiền rằng ý thức phục vụ của các công chức rất kém”, ông nói.
Tên, chức danh và ảnh của hơn 1.100 quan chức của thành phố 1,2 triệu dân này đã được đăng trên báo địa phương trước ngày “bầu chọn” những người kém cỏi. Kết quả được công khai trên truyền hình và đài phát thanh.
Chính phủ Trung Quốc đang thử nghiệm cải cách hành chính ở một số địa phương, nhằm ngăn chặn tham nhũng và công khai hóa hoạt động của các quan chức chính quyền.
T. Huyền (theo Reuters)

1gom