Đồng thời, lãnh đạo Công an Hà Nội cũng đã bổ nhiệm giám thị và một phó giám thị mới.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Cả hai tên tử tù vượt ngục đã bị bắt (15/11)Đã bắt được một tử tù trốn trại (5/11)Hà Nội: Hai tử tù vượt ngục (1/11)

1gom