Tính từ đầu năm tới nay, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã kỷ luật 10 cán bộ với cùng lý do trên.
(Theo Thanh Niên)

1gom