Qua kiểm tra hoạt động của 40 trung tâm tư vấn DHTT tại Hà Nội, TP HCM, nổi lên nhiều vấn đề đáng lo ngại: không quan tâm tới việc học tập, sinh hoạt của lưu học sinh tại nước ngoài; việc thu các khoản học phí, lệ phí rất tùy tiện, không theo đúng các quy định.
Để chấn chỉnh hoạt động DHTT, Bộ GD&ĐT chủ trương: thống nhất chỉ một cơ quan được phép cho thành lập và hoạt động đối với trung tâm DHTT là Bộ GD&ĐT; không cho các trung tâm không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động; các trung tâm phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở đào tạo nước ngoài theo dõi quá trình học tập của học sinh bằng hợp đồng; chỉ có những người có nghiệp vụ về giáo dục mới được phép làm dịch vụ DHTT.
(Theo SGGP, 2/5)

1gom