Sở Y tế yêu cầu các đơn vị kinh doanh dược phẩm, cơ sở sử dụng thuốc tuyệt đối không kinh doanh và sử dụng các loại thuốc trên. Mọi trường hợp vi phạm đều sẽ bị xử phạt.
Thanh Niên

1gom