Hiện Năm Cam bị giam riêng, được nhận quà thăm nuôi nhưng không được gặp mặt gia đình. Trong những ngày Tết, y được nghỉ ngơi, không bị gọi lên thẩm vấn.
(Theo Lao Động)

1gom