From: Quoc KhuongTo: [email protected] Sent: Friday, February 14, 2003 11:40 AM Subject: Tai sao lai cam xe may lai han che ca O to nua?
Tôi có thể nói các vấn đề được giải quyết một cách tiêu cực và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của xã hội. Đáng lẽ ta nên khuyến khích tiêu dùng, kích thích đầu tư, tạo công ăn việc làm, thì Việt Nam lại làm ngược lại.
Tại sao ta không xây dựng biện pháp tổng thể cho vấn đề này: Đầu tư tất cả cho xây dựng hạ tầng giao thông. Xây dựng các khu định cư mới nhằm mục đích giãn và giảm mật độ dân cư trong thành phố.Theo tôi nghĩ vấn đề trước tiên là cần xây dựng hạ tầng giao thông cho tốt. Chính phủ cần nỗ lực hết sức mình và cần có những biện pháp mạnh và cứng rắn hơn trong các vấn đề xây dựng cũng như đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình công cộng.
Nói chung người dân cần phải chịu thiệt thòi vì lợi ích quốc gia, nhưng những người thực thi và các quan chức bộ máy chính quyền phải là những người đầu tiên làm đúng trách nhiệm và làm gương cho vấn đề này.

1gom