From: inf persTo: [email protected] Sent: Thursday, November 04, 2004 5:37 AM Subject: Thu Hoai tam su
Chào chị Thu Hoài,
Tôi chỉ có thể nói rằng chị hãy đừng nên liên lạc với người cũ, vì nếu không chị sẽ lâm vào tình cảnh yêu đương. Lúc đó chị muốn rút chân ra cũng rất khó. Vì người kia sẽ không để chị rút lui dễ dàng. Họ sẽ có một ngày nói yêu chị và không bao giờ quên chị được và sẽ làm tất cả để có thể lấy được tình cảm của chị.
Trong thâm tâm của chị, người cũ kia chỉ là một tình bạn trong trắng, nhưng chưa chắc anh ta sẽ nghĩ vậy. Nếu chị không tự mình rút lui sớm thì chị sẽ làm cho người kia càng đau khổ thêm sau khi gặp lại chị.
Tôi cũng là một người từng lâm vào hoàn cảnh như chị.
Người cùng tâm sự.
The Netherlands
03/10/2004

1gom