– Em ở bên cạnh cửa, chú ý nghe thày hỏi đây: Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên lần thứ hai năm nào?
– Dạ, em không biết.
– Thôi được, thế thì tôi cho em một cơ hội nữa: Hồ Quý Ly lập ra nhà Hồ vào năm nào.
– Em cũng không biết.
– Thế đấy, vậy tối qua em làm gì hả? Chắc không phải học bài chứ?
– Không, tối qua em chơi bài.
– Hay thật đấy anh bạn trẻ ạ! Thế anh có mặt ở đây làm gì hả?
– Để thay bóng đèn điện. Vì em là thợ điện được cử đến đây sửa chữa mà.

1gom