Dự án có tổng kinh phí gần 375 tỉ đồng, xây dựng hơn 1.800 căn hộ trên diện tích 482.600m2.
(Theo NLĐ)
 

1gom