Hữu Lợi đã được chọn đi giới thiệu thời trang châu Á sau khi cùng 15 nhà tạo mẫu VN nộp bộ sưu tập cho Hội đồng Festival thời trang khu vực xét duyệt. 5 thành viên được lựa chọn sẽ cùng 10 nhà tạo mẫu khác (sẽ tuyển chọn sau) tham dự Liên hoan thời trang châu Á, tổ chức tại Singapore từ 27 đến 29/3/2003.
Hữu Lợi trước đây là học sinh chuyên Anh trường PTTH Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) và hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa Đồ họa, ngành thời trang, Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai.
(Theo Thanh Niên)

1gom