Công văn cũng nêu rõ, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý xe không được vì tình cảm cá nhân mà cho hoặc lựa số tốt, sai với quy trình.
(Theo Thanh Niên)

1gom