Nhà văn Thu Huệ cho biết: “Tôi kiện không phải vì tiền mà điều tôi cần là các nhà xuất bản phải tôn trọng nhà văn. Nhà xuất bản Văn học đã đưa công văn xin lỗi, đồng thời đề nghị tôi hoàn thành một số tác phẩm để in tại đây”.
Công văn của NXB nêu rõ: “Chúng tôi hết sức nghiêm khắc với sai sót này. Đây cũng là bài học cần thiết trong hoạt động xuất bản hiện nay, khi đang cố gắng thực thi luật bản quyền tác giả”.
V.H.

1gom