gdgf
Thủ tướng Koizumi và một số thành viên nội các trong cuộc họp hôm nay.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ trưởng làm việc sâu sát để Hạ viện có thể nhanh chóng phê chuẩn 2,46 nghìn tỷ yen bổ sung cho ngân sách năm nay. Năm tài chính của Nhật kết thúc vào tháng 3. Cuộc họp Hạ viện được tổ chức vào 20/1.
Bộ trưởng kinh tế và chính sách tài chính Heizo Takenaka nói trong một cuộc họp báo riêng rằng chính phủ và Ngân hàng Nhật bản sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy kinh tế. “Chúng tôi hy vọng nhiều vào chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản. Tuy nhiên đièu đó không có nghĩa là một mình ngân hàng gánh trách nhiệm giảm lạm phát”.
Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp các thành viên đảng dân chủ tự do LDP nhân năm mới, Thủ tướng Koizumi khẳng định tiếp tục con đường tái cơ cấu. Ông cam kết sẽ ủng hộ các ứng viên LDP trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức vào tháng 4 này.
T. Huyền (theo Kyodo)

1gom