Để hạn chế xe máy lưu hành, tỉnh yêu cầu chỉ những người có hộ khẩu tại địa phương mới được đăng ký xe, mỗi bằng lái chỉ được đăng ký một xe, nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh xe máy đăng ký xe mang tên của cửa hàng để bán lại cho người không có bằng lái.
Các trường hợp công chức, sinh viên vi phạm luật giao thông sẽ được báo về cơ quan, trường học.
(Theo Tuổi Trẻ)

1gom