a
Bệnh viện Đại học Illinois, Mỹ.

Sau phiên tòa, Bệnh viện Illinois đã phải bồi thường 3 triệu USD. Còn Chicago và Memorial Tây Bắc bị phạt 115.000 và 23.587 USD.
Chánh án Toà án quận Bắc Illinois, Patrick Fitzgerald, khẳng định cả 3 bệnh viện này đã cố tình chẩn đoán sai rồi xếp các bệnh nhân khá giả vào diện chăm sóc đặc biệt. Sau đó, bằng mọi hình thức, những bệnh viện này đã thuyết phục người bệnh thực hiện cấy ghép gan. “Cấy ghép bộ phận cơ thể là vấn đề sống còn, vì thế không thể có chuyện gian lận trong việc quyết định bệnh nhân nào được ghép”, Fitzgerald nói. Ông cho rằng những bệnh viện trên vì mục đích kinh tế mà đã bỏ qua hàng nghìn người khác đang trong tình trạng nguy kịch thực sự.
Hiện nay, nhu cầu cấy ghép gan ở Mỹ rất lớn. Mỗi năm chỉ có khoảng 5.000 bệnh nhân được phẫu thuật, trong số hơn 20.000 người còn nằm chờ cơ hội.
Mỹ Linh (theo Reuters)

1gom