Người gửi: Lương Việt Hải, Gửi tới: Ban Xã hộiTiêu đề: Về việc bỏ phiếu tín nhiệm các Bộ trưởng  
Nên xem việc bỏ phiếu tín nhiệm các Bộ trưởng là chuyện bình thường trong các kỳ họp của Quốc hội (mỗi năm họp 2 kỳ). Có như vậy mới có thể có được hàng ngũ Bộ trưởng giỏi, đất nước mới chuyển biến nhanh được.
Tuy nhiên, trước khi bỏ phiếu cần để các Bộ trưởng trình bày ý kiến của họ về tình hình lĩnh vực mà họ đảm trách.
Cần tránh hai khuynh hướng không nên có trong các kỳ bỏ phiếu tín nhiệm. Đó là, thứ nhất, thái độ nể nang, hòa cả làng, đổ hết mọi chuyện cho nguyên nhân khách quan và thứ hai, thái độ cực đoan, không khách quan, đổ hết mọi bức xúc lên đầu các Bộ trưởng.
Dư luận xã hội cần hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các Bộ trưởng trước hiện tình đất nước khi họ cảm thấy lực bất tòng tâm mà xin miễn nhiệm hoặc từ chức.

1gom