From: Kvuchi – Luu hoc sinh tai HalanTo: [email protected] Sent: Sunday, June 06, 2004 1:42 PMSubject: Day tieng Viet tai nuoc ngoai va luu hoc sinh
Theo tôi, dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài là một ý kiến rất hay. Về mặt lợi ích thì thôi không cần phải bàn thêm vì bà Tôn Nữ Thị Ninh đã phân tích rất rõ. Tôi chỉ có một câu hỏi mang tính gợi mở thêm về mặt nhân lực (giáo viên), đó là tại sao không khuyến khích đối tượng lưu học sinh tham gia vào việc dạy, truyền bá tiếng Việt tại nước ngoài? Nhà nước Việt Nam chỉ cần có chương trình cụ thể và kinh phí, các bạn sinh viên du học sẽ rất sẵn sàng tham gia vào việc giảng dạy để nhận được chút ít thù lao, hỗ trợ cho việc du học tự túc.
Sinh viên du học, trừ đối tượng được học bổng của Nhà nước, phần đông phải rất vất vả tìm việc làm thêm với thù lao ít ỏi (phần lớn là những công việc liên quan đến vệ sinh như rửa bát tại các nhà hàng, dọn vệ sinh các văn phòng, trong khách sạn). Hãy quan tâm hơn đến những đối tượng du học sinh tự túc bởi vì học du học bằng chính kinh phí của họ và gia đình. Với những gia đình kinh tế không khá giả cho lắm thì du học sinh phải học tập và lao động rất vất vả. Mặc dù họ học cho chính họ, nhưng họ cũng chính là lực lượng lao động có trí tuệ và trình độ trong tương lai sẽ đóng góp rất lớn vào việc xây dựng đất nước Việt Nam.

1gom