Với các thiết bị y tế đắt tiền, trong thời gian đầu, giá dịch vụ sẽ rất cao để có thể thu hồi vốn nhanh, sau đó hạ dần.
Cũng theo quyết định kể trên, Bộ Y tế sẽ vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á để xây dựng 13 bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh – loại hình bệnh viện chưa từng xuất hiện tại Việt Nam, ở vị trí tuyến trên của bệnh viện huyện và tuyến dưới của bệnh viện đa khoa tỉnh. Các bệnh viện này sẽ có đủ 18 khoa phòng như bệnh viện đa khoa tỉnh, được đầu tư trang thiết bị hiện đại để phục vụ bệnh nhân.
Tuổi Trẻ

1gom