From: Tran Thanh SangTo: [email protected]: Monday, June 21, 2004 2:03 PM Subject: Tang gia xang
Chúng ta biết giá dầu (diesel, FO…) có tác động lớn đến sản xuất và vận tải (hầu hết các loại xe, tàu đều chạy bằng dầu). Bộ Tài chính đã tăng giá xăng dầu đúng như sự suy nghĩ của tôi. Nhưng mấy ngày qua, theo dõi tin tức tôi nhận thấy hầu hết các doanh nghiệp đều kêu ca tăng giá xăng khiến chi phí sản xuất, vận tải tăng theo và làm giá thành hàng hóa xuất khẩu đắt đỏ, giảm sức cạnh tranh.
Theo tôi, đây là kêu ca của các doanh nghiệp làm ăn dở, muốn đổ tất cả những lỗ lã vào giá xăng dầu tăng. Nếu so giá xăng dầu ở trên thế giới và các nước trong khu vực thì chúng ta còn rẻ hơn nhiều (vì nhà nước bao cấp), đều này làm cho nền kinh tế chúng ta được đánh giá là phi thị trường do có sự can thiệp trợ giá vào khâu nguyên liệu. Giá xăng nên tăng cao nữa để bù vào giá dầu (không nên tăng giá dầu).
Trần Thanh SangChi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ

1gom