Đặc biệt, các sinh viên đang học chương trình MBA của các trường đại học nước ngoài tại Việt Nam cũng có thể tham gia chương trình.
Thanh Niên

1gom