d
Nhà văn Cao Hành Kiện.

Người đại diện của ông cho hay: “Cao Hành Kiện bị suy nhược trầm trọng sau 7 năm ở trại giáo dưỡng của Trung Quốc. Ngoài ra, những thay đổi về tâm lý bởi các hoạt động sau khi nhận giải Nobel cũng tác động không nhỏ đến đời sống của ông”.
Với tác phẩm Linh Sơn, Cao Hành Kiện đã đoạt giải Nobel năm 2000. Kể từ đó, ông chu du khắp thế giới để có thêm tư liệu và cảm hứng sáng tác. Tuy nhiên, các tác phẩm của ông lại bị cấm ở Trung Quốc từ năm 1986. Giai đoạn Cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc từ năm 1966 đến 1976, ông đã phải huỷ hết bản thảo của mình, trong đó có một vài cuốn tiểu thuyết chỉ chờ ngày xuất bản và 15 vở kịch. Sau đó, ông bị gửi vào trại cải tạo giáo dục. Năm 1987, ông sang Pháp sinh sống và trở thành công dân Pháp. 15 năm sống ở quê người, ông tập trung vào viết sách, soạn kịch và triển lãm nghệ thuật.
Thu Trang (theo BBC)

1gom