Thông tin chi tiết, xin liên hệ Phòng Lãnh sự thuộc Đại sứ quán CH Czech tại Hà Nội, ĐT (04) 8454131 vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu.

1gom