Thằng bé đi ra ngoài cửa và đứng ì ở đó. Người mẹ nhìn nó rồi hỏi:
– Thế con định làm gì?
– Con sẽ bỏ nhà ra đi! – Thằng bé vùng vằng.
– Được! Con đi đi! Tạm biệt con! Chúc con may mắn! – Người mẹ nói.
– Thế mẹ không định chở con đi hay sao mà còn ngồi đấy? – Thằng bé bực tức hỏi lại.

1gom