Bộ ảnh máy bay Trung Quốc rơi

Hạnh Dung (theo BBC)

1gom