From: Minh Nguyen To: [email protected] Sent: Thursday, May 20, 2004 11:31 AM Subject: Nen cam chup anh tai toa
Theo tôi là không nên cho chụp ảnh bị cáo trong phiên tòa, mà ngay cả các hình ảnh khác cũng không nên. Nếu chỉ vì lý do minh họa và nhiều khi là giáo dục qua bài báo thì cũng không thiếu gì cách khác.
Hơn nữa, theo dõi các ảnh chụp minh họa tại tòa, tôi thấy cũng không thiếu những ảnh chụp mang tính chất “bới móc”. Tại một số nước, tôi được biết không cho phép chụp ảnh trong phiên tòa. Vì thế, đa số phóng viên pháp đình thực hiện minh họa bằng tranh vẽ (ký họa). Cá nhân tôi nhận thấy thì các bức ký họa đó cũng đủ tác dụng minh họa.
Nói cho cùng thì các bị cáo cũng là con người, họ chỉ chính thức bị tước quyền công dân khi phiên tòa tuyên án, vì thế vẫn cần có sự tôn trọng cần thiết đối với họ.

1gom