Theo bản kiến nghị của ABAC, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, các đại biểu cần tập trung thảo luận một số nội dung về củng cố hệ thống tài chính, cải cách đầu tư thương mại, thúc đẩy đàm phán gia nhập WTO cho các thành viên châu Á – Thái Bình Dương,
ABAC cũng đề nghị các nhà lãnh đạo thảo luận các biện pháp chống tham nhũng và tăng cường an ninh nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực.
Khu vực kinh tế APEC có 21 nước gồm Australia, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và hầu hết các nước Đông Nam Á. Khối kinh tế này chiếm gần 50% giao dịch thương mại thế giới và giúp đem lại 70% tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Việt Phong 

1gom