Cuộc thi sẽ nhận được tư vấn và tài trợ hạ tầng kỹ thuật từ Công ty cổ phần TVH, kéo dài từ 1/3 đến hết 31/8. Thời hạn đăng ký tham gia cuối cùng là ngày 31/7. Dưới đây là điều lệ chi tiết:
Điều kiện tham gia:
Nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền viết phiếu đăng ký tham dự, sau đó sẽ được cấp 1 tài khoản giao dịch có số dư 100 triệu đồng. Kể từ lúc này, nhà đầu tư có quyền đặt lệnh mua/bán chứng khoán thông qua mạng Internet tại địa chỉ: www.tvc.com.vn/stocktrader
Nguyên tắc tổ chức:
– Tất cả các thông tin trên Stocktrader đều được công khai, công bằng và chính xác.
– Công ty cổ phần TVC là đơn vị tổ chức và điều hành duy nhất cho cuộc thi Stocktrader.
– Quyết định của Ban tổ chức Stocktrader là quyết định cuối cùng.Địa chỉ liên hệ lấy mẫu đơn: 
– Trang website: www.tvc.com.vn/stocktrader- Email: [email protected] định về giải thưởng và người thắng cuộc:
Giải tháng:
– Giải nhất: 2.000.000 đồng.
– Giải nhì: 1.500.000 đồng.
– Giải ba: 1.000.000 đồng và 7 giải khuyến khích (cho vị trí xếp hạng 4 đến hạng 10), mỗi giải 200.000 đồng.
Các nhà đầu tư thắng cuộc hàng tháng là những người có đủ điều kiện tham gia và có tỷ lệ tăng trưởng giá trị tài sản ròng (NAV) hàng tháng trong tài khoản của mình cao nhất vào cuối mỗi tháng.
Giải 6 tháng: có 3 giải
– Giải nhất: 5.000.000 đồng.
– Giải nhì: 3.000.000 đồng.
– Giải ba: 2.000.000 đồng. 
Thắng cuộc giải 6 tháng là 3 nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng (NAV) trong tài khoản của mình cao nhất vào cuối tháng thứ 6 (tức cuối ngày 31/8).
Loại chứng khoán giao dịch:
Tất cả các chứng khoán đang niêm yết bao gồm: REE, SAM, HAP, TMS, LAF, SGH, CAN, DPC, BBC, TRI, GIL, BPC, BT6, GMD, AGF, SAV, TS4, KHA, HAS, VTC và không ngoại trừ các chứng khoán được niêm yết vào thời điểm đang diễn ra cuộc thi.
Nguyên tắc đặt lệnh:
Tương tự như đặt lệnh trên thị trường tập trung tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán TP HCM như biên độ dao động +/- 5%, giá mở cửa, giới hạn giữa giá trần và sàn… Tuy nhiên có một số quy định khác như:
– Thời gian đặt lệnh: trước khi phiên giao dịch thật khớp lệnh 5 phút (tức trước 9 giờ 55 phút các ngày thứ hai, ba, tư, năm, sáu) và sau khi phiên giao dịch kết thúc 30 phút (tức sau 10 giờ 30 phút).
– Tạm thời không thực hiện cho vay để mua chứng khoán.
– Thời gian thanh toán tiền và chứng khoán: T+0 (trong ngày).
– Được quyền huỷ lệnh đã đặt trước khi phiên giao dịch thật khớp lệnh 5 phút.
Cách tính Giá trị tài sản ròng (NAV) và tỷ lệ tăng trưởng NAV:
– NAV = Tiền + Giá trị hiện tại của danh mục đầu tư chứng khoán.
– Cơ sở trao giải thưởng là giá trị của NAV vào cuối ngày giao dịch cuối cùng của tháng.
– Tỷ lệ tăng trưởng NAV hàng tháng = (NAV tháng này – NAV tháng trước)/NAV tháng trước.
K.D
 

1gom