Vừa qua, nước Đức đã thiết lập một website riêng trong đó có danh sách 17.000 tác phẩm nghệ thuật của người Do Thái bị Đức quốc xã cướp từ nhiều quốc gia trong Thế chiến II. Từ tháng 2, một số nhà sưu tập tranh tư nhân của Đức cũng đã được thẩm tra về nguồn gốc các bức tranh họ sở hữu. Nỗ lực như vậy nhưng chính phủ Đức mới chỉ phát hiện và trả về cho người Do Thái hai tác phẩm nghệ thuật.
A.T.

1gom