Đầu tháng 2/2002, Công ty Phúc Lợi (trụ sở tại đường 30/4, phường Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ) được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ cấp giấy phép thành lập với chức năng kinh doanh thực phẩm, vật liệu xây dựng… 
Cơ quan Cảnh sát điều tra và cảnh sát kinh tế phát hiện từ tháng 2 đến tháng 12/2002, Công ty Phúc Lợi đã xuất khống nhiều chứng từ, hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thu lợi hơn 80 triệu đồng. Trên cơ sở đó, nhiều đơn vị đã lập hồ sơ hoàn thuế VAT khống, rút hơn 4 tỷ đồng.
(Theo Công an Nhân Dân)

1gom