Trong đó, sự sụt giảm doanh số bán diễn ra mạnh nhất tại các hãng Renault (Pháp), Fiat (Italy) và Ford (Mỹ). Tuy nhiên, các hãng này đều dự đoán được tình huống và họ đã tiến hành cắt giảm sản lượng.
ACEA cảnh báo các yếu tố tác động đến ngành công nghiệp xe hơi như: nhu cầu về ôtô suy yếu, quá trình cắt giảm việc làm ở các xưởng sản xuất và nguy cơ chiến tranh ở Trung Đông. Các chuyên gia ACEA cũng cho rằng, các biểu hiện của thị trường tháng 1/2003 đã bắt đầu bộc lộ từ cuối năm 2002. Tuy không kết luận rằng tình hình này sẽ tiếp diễn trong năm nay, nhưng trong thông báo của hiệp hội có đoạn: “Diễn biến của tháng 1 là bằng chứng cho thấy sự khởi đầu yếu ớt của thị trường xe hơi năm 2003 và phản ánh rõ nét tốc độ phát triển kinh tế chung hiện nay”.
Người phụ trách báo chí của ACEA nhấn mạnh: “Trong tháng 2 tốc độ bán xe sẽ được cải thiện, nhưng chúng tôi không hy vọng đạt được kết quả bằng mọi năm. Không ai biết được điều gì sẽ đến với thị trường xe hơi nếu chiến tranh nổ ra ở Trung Đông”.
(Theo Reuters)

1gom