Tây Nguyên mùa cao su đổ lá

Trên con đường quốc lộ 14 xuyên mảnh đất Tây Nguyên sớm nay lạnh hơn thường lệ. Những cơn mưa vừa đi qua mang theo không khí se se khiến bạn phải quàng ào ấm khi chạy xe. Cứ nghĩ trời đất Tây Nguyên quanh năm xanh không một gợn mây sẽ chỉ man mát…

1gom