#BUSCU cũng là một nghệ thuật và có trường lớp đào đạo hẳn hoi. Cơ này xem hẳn cả cô Tiến Sĩ ngành dâm dục học dạy 1 khóa thổi kèn nhé. Chị em xem chia sẻ để có dịp mà xài đến 👄👄

Thạc Sĩ Y Khoa hướng dẫn chị em cách “THỔI KÈN” để chồng mau lên đỉnh

 

Xem những video tiếp theo:

 

1gom