Tuần lễ tư vấn du học Anh

Các suất học bổng này được dành cho học sinh xuất sắc, có điểm trung bình các môn trên 8.5 và đăng ký học A level khoá 18 tháng đến 2 năm – kỳ nhập học tháng 1 năm 2006. Trường Bellerbys College: Là một trường được đánh giá cao trong chất lượng đào tạo…

1gom