Nền thể thao Việt Nam đang phát triển một bước mới

Theo nhận đinh và đánh giá của ông Nguyễn Ngọc Thiện thể thao Việt Nam đã chứng minh được cho thế giới biết tại Kỳ thế vận hội Olympic 2016 bằng chứng là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đem về HCV đầu tiên cho Việt Nam.  Thế Giới Di Động đưa người mẫu vào…

1gom