Tia chớp Bolt có xứng đáng được xếp chung hàng với Ali và Pele

Trong phần thi chạy điền kinh ở mức 100m và 200m Usain Bolt lại chứng tỏ được sự siêu tốc của mình khi không có ai vượt mặt qua anh đầu tiên để về địch.  Nghi phạm Nghi bình tĩnh chào hỏi cán bộ khác sau khi bắn chết bí thư Yên Bái  Những cột mốc…

1gom